Kajima Czech Design and Construction s.r.o.: Služby

Spolupráce při přípravě projektu

 • zpracování koncepční studie
 • příprava dokumentace pro povolení stavby
 • zajištění povolení stavby
 • posouzení technického řešení, návrh úsporných opatření
 • odhad investičních nákladů

Realizace projektů v následujících oblastech

 • průmyslové stavby
 • obchodní centra
 • logistické areály
 • administrativní budovy

Kompletní zajištění projektu "Design and Build"

 • spolupráce při vyhledání vhodného umístění stavby
 • zajištění informací o infrastruktuře
 • příprava koncepční studie včetně odhadu nákladů a harmonogramu realizace
 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění povolení stavby
 • realizace stavby
 • zajištění kolaudace

Realizace projektu formou "Cost + Fee"

 • transparentní organizace pro max. efektivitu investovaných prostředků
 • spolupráce se zákazníkem při výběru subdodavatelů materiálů a prací
 • otevřený systém účetnictví projektu
 • pevná, předem dohodnutá odměna dodavateli
 • pevný časový plán, rozpočet a kvalitativní parametry
 • komplexní záruky za realizované dílo