Úvod

V únoru roku 2002 byla založena společnost Kajima Europe B.V., organizační složka. Činnost společnosti se zaměřila na návrhy a realizaci řady staveb, především průmyslových objektů a komerčních center. Byl vytvořen silný tým vysoce kvalifikovaných a zkušených inženýrů a architektů.

V únoru 2009 vznikla nová společnost Kajima Czech Design and Construction s.r.o., do níž byla vložena v červenci 2009 původní organizační složka.

Při své práci využíváme systémy řízení srovnatelné s mezinárodním standardem. Výsledkem naší práce jsou moderní a trvalá konstrukční řešení, která reálně přispívají k dosažení obchodních cílů našich zákazníků.

Náš tým plně rozumí potřebám zákazníka a jeho požadavkům a při řešení vždy dbá na nejdůležitější zásady naší práce:

  • nejvyšší kvalita
  • rozumná cena
  • dodržení termínu
  • přísné dodržování bezpečnosti práce
  • ochrana životního prostředí

Od ledna 2006 jsme držiteli certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008 s předmětem auditu:

  • provádění a rekonstrukce pozemních staveb
  • projektovou činnost ve výstavbě

Naším cílem je poskytnout zákazníkovi komplexní řešení, která plně odpovídají jeho potřebám a požadavkům ve všech oblastech.

Zprávy

25. 4. 2017

Minebea

V květnu 2017 naše společnost Kajima Czech Design and...

25. 4. 2017

KION II

V květnu 2017 naše společnost Kajima Czech Design and...

25. 4. 2017

Amazon modification

V lednu 2017 naše společnost Kajima Czech Design and...